به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی عملیات آتش‌نشانی میبد با دریافت خبر وقوع این حادثه در ساعت 4:22 دقیقه صبح 93/10/1، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه مرکزی را به شهیدیه خیابان غدیر اعزام کرد.

 فرمانده عملیات در این باره اظهار داشت: هنگام رسیدن آتش نشانان مشاهده شد یک دستگاه خودروپیکان وانت از قسمت اتاق شعله ور شده و آتش هر لحظه درحال گسترش بود.
وی با اعلام این که این خودرو در کنار کوچه پارک شده بود  افزود: آتش نشانان بی درنگ به مقابله با این آتش سوزی مشغول شده و شعله های آتش را مهار و از سرایت آن به قسمتهای دیگر خودرو جلوگیری کردند.
در پایان مآموران خودرو را جهت تحقیق وبررسی تحویل عوامل نیروهای انتظامی داده وبه مآموریت خود پایان دادند