طبق اعلام مسؤول واحد آتشنشانی میبد کلیه نیروها جهت اطفاءحریق ومقابله با حوادث احتمالی در سه ایستگاه در شب مورد نظر حضور داشته واز ساعت18 که اولین تماس برقرار شد وتا ساعت 2 بامداد ادامه داشت 62 موردتماس از طریق شهروندان ونیروی انتظامی با سامانه 125  ثبت واعلام حریق شده است.

که در این رابطه نیروها با برنامه ریزی در کوتاهترین زمان به محل اعزام شدند.

قابل ذکر است که متأسفانه چندین اصله درخت وتعداد زیادی از سطلهای زباله سطح شهرمورد آتش وزی قرار گرفت که باید بازسازی  شود.

مأموریت نیروها در حدود ساعت 3 بامداد به پایان رسید.