به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، این کودکان همراه با مربیان آموزشی خود با حضور در جمع آتش نشانان ایستگاه 2، با وسایل و تجهیزات موجود در ایستگاه ونحوه کار آتش نشانان آشنا شدند.

در این بازدید آتش نشانان بخشی از کار خود را برای این کودکان بازگو کردند و آنان را با نحوه تماس با سامانه 125، و چگونگی جلوگیری از بروز حوادث و آتش سوزی ها آشنا کردند.

فرمانده ایستگاه در این باره گفت: کودکان ضمن آشنایی با اصول اولیه ایمنی ، به بازدید از تجهیزات خودروها پرداخته و با نحوه عملیات آتش نشانان در آتش سوزی ها و حوادث آشنا شدند.