صبح دیروزبا حضورنیروهای آتش نشانی و مسئولین ناحیه مقاومت بسیج میبدونیروی انتظامی مانور پدافند غیرعامل در دبیرستان ولیعصر میبد  برگزار شد.