به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، این مانوردر تاریخ 1393/8/1 ازسوی سازمان بازرسی استانداری از پرسنل آتش نشانی ایستگاههای یک و دو انجام شد.

این مانوربدون اطلاع قبلی پرسنل با اعلام آتش سوزی خودرو پراید از سوی ستاد فرماندهی در محله بیده آغاز شد و نیروهای آتش نشانی در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند.

درموقع رسیدن به محل حادثه مامورین  شاهد حضور پرسنل بازرسی استانداری بودند که از مامورین سوالاتی در مورد وسایل وتجهیزات خودروها به عمل آمد.

پس ازپایان مانور ،مامورین مورد تایید وتشویق سازمان بازرسی قرار گرفتند.