بی توجهی والدین به اصول ایمنی در استفاده از چرخ گوشت، از بین رفتن انگشتان دست کودک چهارساله را رقم زد.
به گزارش  پایگاه خبری 125، ساعت 22:15 مورخ1393/8/26در پی تماس مسئولان بیمارستان امام جعفر صادق(ع)با سامانه 125، و اطلاع رسانی

این حادثه دلخراش، ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی میبد بی درنگ آتش نشانان ایستگاه  شماره 2 را به بیمارستان اعزام کرد.
دهقانی فرمانده عملیات که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: دراورژانس بیمارستان امام صادق(ع) مشاهده شد بر اثر بی احتیاطی

والدین،دست چپ پسر بچه ای چهار ساله به نام سجاد.د  داخل چرخ گوشت خانگی فرو رفته بود.
وی افزود: آتش نشانان پس از انتقال کودک به اتاق عمل و تحت نظر پزشکان و جراحان متخصص با تجهیزات مخصوص برش،موفق به خارج کردن

دست کودک شدند.
وی خاطرنشان کرد: بعلت بروز این حادثه ، متاسفانه 5 انگشت دست چپ این کودک چهار ساله  از بین رفت.