به گزارش  پایگاه خبری 125، این پسر 12 ساله، ظهر امروز  سر خود را از روی كنجكاوی وبازیگوشی بین نرده‌های فلزی راه پله ساختمان كرده و

هنگامی كه می‌خواست خود را رها كند، موفق به این كار نشد.


با سروصدای این پسر بچه والدین متوجه حادثه شدند و وقتی كه تلاش والدین برای نجات این كودك به جائی نرسید، در ساعت 12:24 مورخ

1393/8/26، با تماس تلفنی با سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی میبد در خواست كمك كردند.


آتش نشانان  ایستگاه مرکزی با هماهنگی ستاد فرماندهی عملیات،بلافاصله به محل حادثه درخیابان معلم، کوچه شهید وهابی شتافته و با

تجهیزات نجات و ابزار های هیدرولیکی اقدام به ایجاد فاصله بین نرده‌های فلزی كرده و سر این پسربچه ی بازیگوش را بدون هیچگونه آسیبی از

بین نرده‌ها آزاد كردند.