null دانستنیهای شیلنگ آتش نشانی

لوله های آتش نشانی يكي ازمهمترين و پر مصرف ترين وسايل آتش نشاني مي باشد. از لوله هاي آتش نشاني درخودروهاي آتش نشاني يا وسايلي مانند قرقره و جعبه آتش نشاني نگهداري و در زمان حريق بمنظور گرفتن يا رساندن آب به مكان حريق استفاده مي گردد.
معمولاً در آتش نشاني ها چند گروه لوله مورد استفاده قرار مي گيرد كه عبارتند از :

لوله هاي نواري يا پارچه اي:
كه ميتوان انها را بصورتهاي مختلف جمع كرد
لوله هاي لاستيكي:
كه بيشتر از آنها در قرقره هاي آتش نشاني استفاده ميگردد.
لوله هاي خرطومي:
كه بمنظور گرفتن آب از منابع روباز بهره گيري ميشود.
لوله هاي فلزي :
كه در آتش نشاني ها بعنوان واسط آبگيري از شيرهاي داخل زمين استفاده مي شود