0 پوشه‌ها
16 اسناد

ناتوانی راننده یک دستگاه نیسان در کنترل آن برخورد شدید این خودرورا با یک اصله درخت در بلوار مدرس به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، بعد از ظهر روز گذشته در پی تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125 مبنی بر برخورد یک دستگاه نیسان با یک اصله درخت،  فرماندهی عملیات  بلافاصله آتش نشانان را به محل حادثه  اعزام کرد.

در موقع رسیدن، وپس از ایمن سازی محل حادثه ماموران متوجه شدند که فردی داخل کابین گیر افتاده که با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی ونجات اقدام به نجات فرد مصدوم کرده وپس از رهاسازی وی را تحویل اورژانس دادند.

فرمانده عملیات گفت در محل حادثه یک دستگاه نیسان در حال حرکت به دلیل ناتوانی راننده در کنترل آن با یک اصله درخت برخورد کرده و باعث شکستگی قسمتی از درخت و واژگونی خودرو شده است

نیروهای عملیات در پایان با تحویل محل به عوامل انتظامی به ماموریت خود پایان دادند.

 

 

مانور امداد و نجات در زلزله وآوار وهمچنین خاموش کردن آتش به مناسبت روزایمنی در برابر زلزله وهفته کاهش اثرات بلایای طبیعی  در مدرسه خواجه رشیدالدین با حضور نیروهای آتش نشانی وهلال احمر برگزار شد.

با اعلام زنگ خطر حادثه از سوی مدیر آموزشگاه، این مانور آغاز شد و نیروهای آتش نشانی وهلال احمر در کمترین زمان ممکن خود را به مدرسه رساندند.

نیروهای آتشنشانی پس از رسیدن ، اقدام به ایمن سازی محل ومهاروخامش کردن آتش پرداختند.

دراین مانور فرماندارمحترم آقای فلاح حضور داشتند واز نزدیک شاهد روند انجام مانور بودند.