به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، به دنبال تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 آتش نشانی، ستاد فرماندهی آتش نشانی میبد بی درنگ زنگ ایستگاه  شماره 2 را ساعت 22:13  دقیقه شب گذشته 1393/11/18 به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت بلوار مدرس مابین پمپ بنزین دشتی ومیدان آیت اله خامنه ای حرکت کردند.

فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: یک دستگاه خودروی سواری پرایدبه علت نامعلوم واژگون شده و راننده آن قبل از رسیدن آتش نشانان توسط شهروندان از خودرو خارج شده بود.


آتش نشانان بلافاصله با قطع برق خودرو اقدام به ایمن سازی محل حادثه کرده و با حضور عوامل اورژانس، راننده مصدوم را برای مداوا تحویل آنان دادند.

 وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل حادثه و حمل خودرو توسط جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند

.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی میبد ساعت 00:20 دقیقه با مداد امروز با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه مرکزی را به محل حادثه در محله ده آباد جنب اداره بازرگانی اعزام كرد.

به گفته  فرمانده آتش نشانان اعزامی: یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان بی درنگ  با قطع سیستم برق وگاز ساختمان  و با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش را که به علت اتصالی هودآشپزخانه ایجاد شده بود  خاموش کردند.

متاسفانه بر اثر حریق کل ساختمان دچار دودگرفتگی شده بود.

مامورین پس از ایمن سازی محل با دادن توصیه های ایمنی لازم به صاحبخانه به عملیات خود خاتمه دادند.

0 پوشه‌ها
2 اسناد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، این کودکان همراه با مربیان آموزشی خود با حضور در جمع آتش نشانان ایستگاه 2، با وسایل و تجهیزات موجود در ایستگاه ونحوه کار آتش نشانان آشنا شدند.

در این بازدید آتش نشانان بخشی از کار خود را برای این کودکان بازگو کردند و آنان را با نحوه تماس با سامانه 125، و چگونگی جلوگیری از بروز حوادث و آتش سوزی ها آشنا کردند.

فرمانده ایستگاه در این باره گفت: کودکان ضمن آشنایی با اصول اولیه ایمنی ، به بازدید از تجهیزات خودروها پرداخته و با نحوه عملیات آتش نشانان در آتش سوزی ها و حوادث آشنا شدند.