0 پوشه‌ها
0 اسناد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی عملیات آتش‌نشانی میبد ساعت 00:29 دقیقه بامداد روز1393/11/15 با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه مرکزی به محل حادثه در بفروییه اعزام شدند.

فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره اظهار داشت: با توجه به بعد مسافت و دور بودن محل، آتش نشانان بعد از رسیدن به محل حادثه ، مشاهده نمودند که یک دستگاه خودرو سواری پراید از قسمت اتاق و بدنه  وموتورشعله ور شده  که آتش نشانان بدون فوت وقت اقدام به اطفا حریق خودرو نمودند.

این فرمانده آتش نشانی با اعلام این که هیچ کس در این حادثه صدمه جانی ندید، ولی مدت زمان آتش سوزی باعث شد که خودرو مذکور دچار سوختگی کامل شود وعلت وقوع آن در حال بررسی است.

آتش نشانان پس از تحویل صحنه حادثه به مامورین نیروی انتظامی به عملیات خود خاتمه داده وبه ایستگاه مربوطه مراجعت نمودند.