جوابیه مسئول آتش نشانی به شهروندان جهت اطلاعات بیشتر در مورد سامانه 125 یار آتش نشانی شهرستان میبد

اطلاعات سامانه 125 یار آتش نشانی میبد

شهروندان عزیز اطلاع داشته باشند کار مورد نظر و اتصال خط 125 آتش نشانی به سیستم جامع مشترکین مخابرات استان با همکاری و همیاری بسیار خوب جناب آقای مهندس بیکی یکی از میبدی های دلسوز مستقر در تهران و وزارتخانه فوق پیگیری و اصل کار که مجوز این سیستم بود صادر گردید و برای اولین بار به محض تماس میبدی ها به خط 125 آتشنشانی آدرس تماس گیرنده برای مسئول اپراتور این واحد مشخص می شود و ادامه عملیات قبلا توضیح داده شد.

اینجانب از طرف شهروندان میبدی امیدوارم تمام کسانی که در راه خدمت به مردم تلاش نموده و قدمی برمیدارند به خصوص آقای مهندس بیکی  در سایه الطاف خداوند بوده و همیشه و در همه حال ان شااله موفق و مؤید و سربلند باشند.

ضمنا اگر شهروندی نیاز به توضیح بیشتری داشت با خط 32358444 تماس بگیرد

 مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی

محمود دهقانی