بی احتیاطی در رانندگی حادثه آفرید

برخورد یكدستگاه پراید با جدول ودرختان باند کندرو در بلوارمدرس منجر به صدمه شدید اتاق این خودرو و مصدومیت راننده آن شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، با تماس شهروندان باسامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی میبد بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را ساعت18:10 امروز1393/11/20 به محل حادثه دربلوار مدرس بین میدان صدوقی واعرافی روانه كرد.

فرمانده عملیات گفت: بنا به اظهار شاهدین،خودرو پراید درحال حرکت در این بلوار به سمت اردکان بود که بنا بدلایل نامعلومی پس از برخورد با سنگ جدول به شدت بادرختان کنار بلوار برخورد کرده وبه صورت عکس مسیر خودروهای عبوری متوقف شده بود.

وی با بیان این که راننده پراید پیش از رسیدن آتشنشانان، توسط شهروندان از اتاقک آن خارج شده بود، افزود: آتش نشانان بیدرنگ با استقرار در محل حادثه با انجام اقدامات احتیاطی به ایمن سازی محل حادثه پرداختند.

فرمانده آتشنشانان با اشاره به تحویل مصدوم به عوامل اورژانس و انتقال وی  تصریح کرد: تحقیقات در خصوص علت بروز این حادثه و نیز بررسی میزان خسارت وارده از سوی کارشناسان در حال انجام است.