وقوع انفجار در سایت گازشرکت کاشی یاس سرام میبد باعث مصدومیت 4نفر گردید

اين سازمان اطلاع رساني و نیروهای امدادی از ايستگاه شماره 3واقع در شهرک صنعتی در همان دقايق اوليه خود

اين سازمان اطلاع رساني و نیروهای امدادی از ايستگاه شماره 3واقع در شهرک صنعتی در همان دقايق اوليه خود را به محل وقوع حادثه رسانده و ضمن ايمن سازي محل ، با هماهنگي پرسنل  اور‍ژانس  اقدام به انتقال مصدومین که دچار سوختگی سطحی از ناحیه دست وصورت گردیده بودند به بيمارستان نمودند .

این حادثه زمانی رخ دادکه پرسنل تأسیسات کارخانه درحال جایگزینی گاز مایع به جای گازشهری بودند که به علت بی احتیاطی ونشتی گازدچارانفجار گردید