پیام تصویری ابراز همدردی دانش آموزان شهرستان میبد با حادثه پلاسکو تهران

پیام تصویری ابراز همدردی دانش آموزان شهرستان میبد با حادثه پلاسکو تهران