شهروندان عزیز اطلاع داشته باشند کار مورد نظر و اتصال خط 125 آتش نشانی به سیستم جامع مشترکین مخابرات استان با همکاری و همیاری بسیار خوب جناب آقای مهندس بیکی یکی از میبدی های دلسوز مستقر در تهران و وزارتخانه فوق پیگیری و اصل کار که مجوز این سیستم بود صادر گردید و برای اولین بار به محض تماس میبدی ها به خط 125 آتشنشانی آدرس تماس گیرنده برای مسئول اپراتور این واحد مشخص می شود و ادامه عملیات قبلا توضیح داده شد.

اینجانب از طرف شهروندان میبدی امیدوارم تمام کسانی که در راه خدمت به مردم تلاش نموده و قدمی برمیدارند به خصوص آقای مهندس بیکی  در سایه الطاف خداوند بوده و همیشه و در همه حال ان شااله موفق و مؤید و سربلند باشند.

ضمنا اگر شهروندی نیاز به توضیح بیشتری داشت با خط 32358444 تماس بگیرد

 مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی

محمود دهقانی