به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ساعت 3:46 امروز 1393/11/18 در پی تماس تعدادی از شهروندان مبنی بر شنیده شدن صدای

انفجار از داخل یک باب منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی میبد بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را به بلوار مدرس،مابین میدان

اعرافی ومیدان صدوقی اعزام کرد.

فرمانده عملیات که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که در طبقه فوقانی یک مغازه انفجار

رخ داده که بر اثر آن مقداری لوازم منزل دچار سوختگی و قسمتی از دیوارهای اتاق و آشپزخانه دچار خسارت وخرابی شده وقسمتی از

دیوار به داخل زمین افتاده کنار ساختمان  پرتاب شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله همزمان با ایمن سازی محل حادثه اقدام به تخلیه ساکنین ساختمان و خارج کردن چهار نفر از مصدومین

نمودند و آنان را به امدادگران اورژانس تحویل دادند  که علت حادثه نامعلوم و در حال بررسی میباشد.

گفتنی است؛ نیروهای عملیات پس از اطمینان از رفع هر گونه خطر برای ساکنین به ماموریت خود پایان دادند