همانگونه که شهروندان محترم از آن آگاهی دارند یکی از مهمترین بخشهای سازمان آتش نشانی ستاد فرماندهی  ویا مرکز 125 است که می توان آن را به عنوان قلب سازمان به شمار آورد وتمامی ارتباطات میان مردم و سازمان از طریق همین مرکز که در شهرستان میبد با سه خط 125 و دو شماره تلفن ثابت  سازماندهی وبر قرار میشود.

همچنین تمام ارتباطات بیسیمی میان نیروهای آتش نشان شرکت کننده در عملیات ها به دست این مرکز سازماندهی می شود وارتباط بسیارمهم با ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهر دارد.

با توجه به اهمیت این ستاد که مهمترین پل ارتباطی میان مردم وسازمان میباشد ودر حقیقت بیش از 98 درصد از حریق ها و حوادث با خط 125 اطلاع داده میشود با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع ،با مکاتبه وپیگیری مستمر مسؤول مربوطه وهمکاری صمیمانه شهردار محترم واعضای محترم شورای شهر توانستیم با هزینه تقریبی 150 میلیون ریال مرکز را به سیستم نرم افزاری مجهز نماییم که این سیستم قابلیتهای زیادی برای سازمان وشهروندان دارد که بخشی از این قابلیتها  با همکاری بسیار خوب یکی از ادارات، به محض گرفتن تماس شهروندان با مرکز شماره تلفن ومحل وقوع حادثه برروی نقشه مشخص وکوتاهترین مسیر را برای رسیدن نیروهای امدادی روی نقشه انتخاب مینماید.مسؤول اپراتورازروی نقشه صفحه مانیتور مسیر را به دستگاه نصب شده روی خودروهای عملیاتی ارسال کرده و مأمورین طبق مسیر اعلام شده روی دستگاه به محل راهنمایی و اعزام می شوند.در این حالت اگر فرد تماس گیرنده به هر عنوانی توانایی اعلام آدرس محل وقوع حادثه را نداشت فقط با برقراری تماس با سامانه اپراتور از محل تماس گیرنده اطلاع یافته و مأمورین به محل اعزام میشوند.