به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی میبد ساعت 13:45 دقیقه روزجمعه 94/2/18 با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه مرکزی وشماره 2 را به مسیر جنوب به شمال کمربند غربی اعزام كرد.
 فرمانده آتش‌نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره اظهار داشت: با رسیدن نیروهای عملیات، دود و شعله زیادی از محفظه موتورواتاق تریلی هوو به بیرون زبانه می كشید كه آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی  به سرعت با چند رشته لوله آبرسانی آتش را مهار و خاموش کردند.

وی افزود:خودرو درحال حرکت بوده که راننده دود زیادی از قسمت موتور مشاهده کرده که پس از توقف  اقدام به جدا کردن تریلرنموده تا آتش به قسمت بار سرایت نکند.

این فرمانده آتش نشانی با اشاره به این که خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب وارد نشد، تصریح کرد:علت بروز این حادثه توسط کارشناسان تحت بررسی است.