صبح امروز مراسم بزرگداشتی ازطرف هییت امناءمسجد فاطمیه مهرجرد به یاد شهدای آتش نشان سانحه پلاسکو برگزار شد. دراین مراسم روحانیون ومداحان به یاد این شهیدان سخنرانی و نوحه سرایی کردند. 

دراین مراسم مدیریت و پرسنل آتش نشانی، شهردارمحترم جناب مهندس بهارستانی وپرسنل شهرداری حضور داشتند.

ازطرف مدیزیت و پرسنل آتش نشانی از هییت امناءمسجد فاطمیه مهرجردو مردم میبدو اهالی محله مهرجردبه خاطر حضور و یاد این عزیزان شهید تقدیر و تشکر میشود.