به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، به دنبال تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 آتش نشانی، ستاد فرماندهی آتش نشانی میبد بی درنگ زنگ ایستگاه  شماره 2 را ساعت 22:13  دقیقه شب گذشته 1393/11/18 به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت بلوار مدرس مابین پمپ بنزین دشتی ومیدان آیت اله خامنه ای حرکت کردند.

فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: یک دستگاه خودروی سواری پرایدبه علت نامعلوم واژگون شده و راننده آن قبل از رسیدن آتش نشانان توسط شهروندان از خودرو خارج شده بود.


آتش نشانان بلافاصله با قطع برق خودرو اقدام به ایمن سازی محل حادثه کرده و با حضور عوامل اورژانس، راننده مصدوم را برای مداوا تحویل آنان دادند.

 وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل حادثه و حمل خودرو توسط جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند

.