دانستنیهای شیلنگ آتش نشانی لوله های آتش نشانی يكي ازمهمترين و پر مصرف ترين وسايل آتش نشاني مي باشد. از لوله هاي آتش نشاني درخودروهاي آتش نشاني يا وسايلي مانند قرقره و...
گازهایی كه عمدتاً در چاه ها یافت می شوند بر 5 نوع می باشند:...
اشیای سنگین و بزرگ را در ردیف های پایین قفسه ها قرار دهید و وسایل را بر اساس آیین نامه های ایمنی به دیوار متصل نمایید.
آیا می دانید فلزات هم آتش ميگيرند؟